Program

 
 
Program for 1. oktober 2021 til 31. maj 2022

Arrangementer afholdes på
Føllegården Skævinges Kulturhus, adressen er:
Føllegårdsvej 4
3320  Skævinge

Bemærk:
Til arrangementer med spisning er seneste tilmelding og betaling 7 dage før og det er bindende.

Til ture er seneste tilmelding og betaling 14 dage før og det er bindende.

Kaffe og kage til banko koster 30 kr.

Medlemskontingent opkræves 1. marts
Medlemskabet koster kr. 200 pr. år

26.okt  Åbent hus kl.12.30 med frokost –
            tilmelding nødvendig til kasserer torsdag den 21.                          Oktoberr 2021

            Foredrag med Michael Pedersen,
            depressionsforeningen
            Omhandler ”livsglæde hele livet”

9.nov.   Banko 13.00 – 15.00

18.nov. Foredrag krydstogter ”MyCruise” v/ Nicki Olsen

30. nov. Jule Banko 13.00 – 15.00

7.dec.  Jule-frokost 13.00 – M/underholdning af Leif Jensen
            Tilmelding nødvendig til kassereren kr. 250

22.feb. Generalforsamling – dagsorden omdeles til nuværende               medlemmer

8.mar. Banko 13.00 -15.00

24.mar.Rundvisning Operaen – tilmelding nødvendig
             Billetter kr. 250, pr deltager incl. Bus og indgang

5.apr. Banko 13.00 - 15.00

19.apr. Fællessang V/Polle og Jørgen 13.00 – 15.00
             Deltagergebyr kr. 50

3.maj    Banko 13.00 – 15.00

17.maj  Rundvisning – Frederiksborg slot M/bus tilmelding til                   kassereren – 200 kr. pr. person, inkl. Bus og indgang

31.maj  Sommerudflugt
Praktiske oplysninger!

Hjemmeside: www.skavingeseniorer.dk
E-mail: skseniorer@gmail.dk
Foreningens bank er Nordea I Hillerød.
Reg.nr.2276, kontonr. 4645602256.
CVR nr. 35368736

Der er mulighed for at betale for fester, ture og medlemskontingent via netbank!
Kontantbetaling er fortsat en mulighed
 
Formand: Lissi Olsen, tlf. 24836905, Mail:
lissiolsen49@gmail.com

Næstformand: Kirsten Brochmann, tlf. 61998642
brochmannkirsten@gmail.com

Kasserer: Yvonne Bek, tlf. 31207218,
ybek@mail.dk

Skævinge den  14.oktober 2021
Webmaster Yvonne Bek  | Tlf.: Mobil 31207218 | skseniorer@gmail.com