Foreningen / Foreningen

Lidt om foreningen

  • Skævinge Pensionistforening blev oprettet den 1. april 1970.
  • Den 16. april 2015 besluttede de fremmødte medlemmer at foreningen ændrede navn til Skævinge Seniorer.
  • Foreningens formål er at samle alle pensionister i Skævinge og omegn for at varetage deres interesser overfor offentlige og private myndigheder.
  • Foreningen er upartisk i religiøse og partipolitiske spørgsmål. 
  • Som aktivt medlem kan optages enhver der modtager social pension, samt enhver der er fyldt 60 år. Ægtefæller eller samboende med pensionister kan optages uden hensyn til alder, med opfattes som passive medlemmer vedrørende valgbarhed. 
  • Dette er et lille udpluk af foreningens vedtægter, som der henvises til i sin helhed under fanen 'Dokumenter'.
Webmaster Yvonne Bek  | Tlf.: Mobil 31207218 | skseniorer@gmail.com