S

Bestyrelsen og revisorer, efter generalforsamlingen den 25. februar 2016.

 • Formand Maja Johansen

 • Næstformand/sekretær Else Andersen

 • Kasserer Olfert Trebbien

 • Medlem Alice Kielstrup

 • Medlem Annette Koch

 • Medlem Gurli Frederiksen

 • Medlem Jytte Sørensen

 • Medlem Kirsten Karstensen

 • Medlem Rosa Larsen

 • Suppleant Carin Andersen

 • Suppleant Dorte Halberg

 •  

 • Revisor Henry Munktved

 • Revisor Steen Nielsen 

 • Revisorsuppleant Gert Stoltenberg 

Webmaster Olfert Trebbien  | Tlf.: Mobil 2482 2344 | skseniorer@gmail.com